1- Şamlı H.,İmirzalıoğlu N., Özgöz A., Köken G., Ceylaner S., Ceylaner G.: Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Trombofili Mutasyonları .Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 19 (5) 255 – 64.,2009

2- Bahçe M, Tunca Y, Gül D, İmirzalıoğlu N,Taşçılar M.E, Bolu E, Samedli S,Kozan D,Torun D,Güran Ş. Cinsel farklılaşma bozukluğu olan olgularda genetik yaklaşım. Gülhane Tıp Dergisi 51 : 223-228 : 2009

3- Şen T.A, Melek H., Köken R., İmirzalioglu N.: Cri du Chat Sendromu , 5p Delesyonu Saptanan Beş Aylık Kız Olgu. Güncel Pediatri Dergisi 6:86-88 , 2008

4- Yalçınkaya E, Güran Ş,Nas B.G, Dursun A,İmirzalıoğlu N.: Ailesel Akdeniz Ateşi Ön Tanısı Alan Olgularda MEFV Gen Mutasyon Analiz Sonuçlarının Önemi.Erciyes Tıp Dergisi 28 ( 1 ) 019-024, 2006

5- Şamlı H.,Solak M.,İmirzalıoğlu N.,Şamlı M.M.: Nonobsturiktif Azoospermik ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Saptanan Kromozomal Anomaliler.Kocatepe Tıp Dergisi 6:7 – 11 Ocak 2005

6- Ergün, M.A., Akay G.D. ve İmirzalioğlu N..: Prenatal Diagnosis Of A Fetus With Distal Trisomy 10q and The Importance Of Genetic Counseling, Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt : 6 Sayfa : 57-58, 2005.

7- Ergün, M.A., Soysal Y, Akay G. D., Imirzalioğlu, N.: The Importance Of Genetic Counseling In Couples Complaining From Habitual Abortions, Gorm (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine), Cilt : 11, Sayfa :90-92, 2005.

8- Ergün, M.A., Soysal Y., Akay G.D. İmirzalioğlu N.:Screening The Women With Habitual Abortions For Factor II G20210A And Factor V G1691A Mutations In Turkish Population, Gorm (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine), Cilt : 11 Sayfa :93-95, 2005.

9- İmirzalioğlu N, Dursun A.: Multifaktöryel Hastaliklar ve Genetik Danışma., Türkiye Klinikleri Pediatri Özel Sayisi 2004

10- Tüzün A., Dursun A., Ateş Y., Kataş B., Güran Ş., Uygun A., Soysal Y., İmirzalioğlu N., Dağalp K.: Ailesel Akdeniz Ateşi Düşünülen 110 Vakada Sık Görülen MEFV Gen Mutasyonlari Analiz Sonuçları ve Klinik Bulgularla Korelasyonu, Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 46 Sayi : 3 Sayfa : 238-241, 2004.

11- Dursun A ., İmirzalioğlu N., Kubar A., Akduman B., Yeşilli Ç., Yakicier C.: Şiddetli Oligozoospermik ve Azoospermik Erkeklerde Yq Mikrodelesyon Sıklığinin Değerlendirilmesi, Üroloji Bülteni, Cilt : 15 Sayi :21 Sayfa : 23-27, 2004.

12- Dursun A., Kargi E., Yakicier Mc., Hoşnuter M., Babucçu O., İmirzalioğlu N.: Sporadik Malign Melanoma: Genetik Testler Medikal Tedaviyi Mümkün Kılabilir Mi?, Türk Plast. Rekonstr. Est. Cer. Dergisi., Cilt 12 ,Sayi 2, Sayfa 124-126, 2004 .

13- İmirzalioğlu N., Orkunoğlu F., Akar A., Taştan B., Demirol A., Şengül A.: HLA B5 Pozitif Türk Behçet Hastalarinda HLA B 5 Subtiplerinin Görülme Sıklıkları, Moleküler Tanı Dergisi, Cilt 1,Sayı 1, Sayfa 18-19, 2004.

14- İmirzalioğlu N., Yakicier C., Dursun A.: Erkek İnfertilitesine Genetik Yaklaşım, Moleküler Tanı Dergisi, Cilt 1, Sayi 1, Sayfa 25; 32, 2004.

15- Güran Ş., Gök F., Erdem H., Erdil A., Yakicier C., Dursun A., Kataş B.G., İmirzalioğlu N.: Ailesel Akdeniz Ateşi;Familial Mediterranean Fever;FMF; Düşünülen Olgularda MEFV Gen Mutasyonlari, Moleküler Tanı Dergisi, Cilt 1,Sayı 1, Sayfa 42; 44, 2004.

16- Dursun A., Kargi E., Hoşnuter M., Babuççu O., İmirzalioğlu N.: Kanser Genetiği Penceresinden Ailesel Maliğn Melanomaya Bakiş, Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Dergisi., Cilt : 11 Sayi : 3 Sayfa : 191-194, 2003.

17- Soydan H., Avcı A., Özgök Y., Orkunoğlu F., Bedir S., İmirzalioğlu N.: Ciddi Oligozoospermik Ve Azoospermik İdiyopatik İnfertil Erkeklerde Y Kromozomu Mikrodelesyonu Analiz Sonuçlari.,Türk Üroloji Dergisi, Cilt : 29 Sayi : 4 Sayfa : 414-423, 2003.

18- Akdemir R.,Uyan C., İmirzalioğlu N., Yazıcı M.: Complete Atrioventricular Block in Becker Muscular Dystrophy: A Case Report, Arch Turk Soc Cardiol, Cilt : 31 Sayfa : 121-124, 2003.

19- İmirzalioğlu N., Dursun A., Ayoğlu F., Yakicier M.C.: Gen Dopingi: Sporda Başarmanın Yanlış Yolu, Spor Ve Tıp Dergisi, Cilt 11 , Sayi 4 Sayfa:19; 21, 2003.

20- İmirzalioğlu N., Soysal Y., Akin R., Gül D., Ünay B., Güran Ş.: Musküler Distrofi Tanisi Almiş Olgularda Distrofin Gen Mutasyon Analiz Sonuçlari Ve Klinik Bulgular İle Korelasyonu, Gülhane Tip Dergisi, Cilt : 45 Sayi : 1 Sayfa : 25-28, 2003.

21- Dursun A., Yakicier C., İmirzalioğlu N.: Y Delesyon Analizinin İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu İçin Prognostik Değeri, Türk Fertilite Dergisi, Cilt 10, Sayi 4,310; 313, 2002.

22- Güran Ş.,Yenen M.C., Dede M., Özet A., Şahin G., İmirzalioğlu N.: Ailesel Meme Kanseri Olgularinda Brca 1 Ve Brca 2 Gen Mutasyonlari İçin Risk Hesaplanmasi, Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 44 Sayi : 3 Sayfa : 254-259, 2002.

23- Şamlı H., Solak M., İmirzalioğlu N., Beyatlı Y., Şimşek S., Kahraman S.: İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu Gebeliklerde Kromozom Analizi Bulguları, Kocatepe Tıp Dergisi, Cilt : 2 Sayfa : 135-142, 2002.

24- Şamlı M.,Yılmaz E., Şamlı H., İmirzalioğlu N.: İnfertil Erkeklerde Genetik Değerlendirme :Y Kromozom Mikrodelesyonlari, Türk Üroloji Dergisi, Cilt : 28 Sayı : 1 Sayfa :53-59, 2002.

25- Özen R.S.,Orkunoğlu E.F., İmirzalioğlu N.: Spinal Musküler Atrofilerin Genetik Yönü Gülhane Tıp Dergisi, Cilt: 43 Sayi: 3 Sayfa: 342-350, 2001.

26- Özen R.S., Orkunoğlu E.F.,İmirzalioğlu N : 10q24 Kromozomal Bölgesindeki Split-Hand Split-Foot Ttip 3 (Shfm3) Kritik Bölgesinin Sts,Est / Gen Ve Yac / Pac Temeli Üzerine Yapılandirarak Fiziksel Haritasının Çıkartılması, Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 43 Sayi : 2 Sayfa : 190-196, 2001.

27- Çakir B., Özen R.S., Güler S., Durmuş Ö., Orkunoğlu E.F., Beyhan Z., İmirzalioğlu N.: Tip 2 Diabetes Mellituslu Ve Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastalarda Anjiotensin İ Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi, Kardiyoloji Dergisi, Cilt: 8 Sayi : 3 Sayfa: 168; 174, 2001.

28- Tunca Y., İmirzalioğlu N., Ceyhan T.: Erkek İnfertilitesinin Genetik Yönü, Türk Fertilite Dergisi, Cilt : 9 Sayi :1 Sayfa 39-46, 2001.

29- Güran Ş, Bahçe M, Tunca Y, İmirzalioğlu N, Ural Au, Beyan C, Suvay S, Yalçin A.: Miyelodisplastik Sendrom Olgularinda Sitogenetik Analiz Sonuçlari., Gülhane Tıp Dergisi Cilt : 42 Sayi : 4 Sayfa : 337-340 , 2000.

30- Tunca Y, Ergün A, Soysal Y, Sefali M, İmirzalioğlu N: Double Trizomi (Klinefelter-Edwards Sendromu) Prenatal Tanisinda Bilateral Koroid Pleksus Kistlerinin Rolü. Jinekoloji Ve Obstetrik Bülteni, Cilt : 9 Sayı : 2 Sayfa : 72-73, 2000.

31- Tunca Y., Soysal Y., İmirzalioğlu N., Ceyhan S. T.: Amniotik Hücre Kültüründe Flaskta Ve Lamelde Kültür Yöntemlerinin Karşilaştirilmasi, Jinekoloji Ve Obstetrik Bülteni, Cilt : 9 Sayı : 3 Sayfa : 124-126, 2000.

32- Güler S., Çakir B., Özen Rs., Durmuş Ö., Orkunoğlu EF., Beyhan Z., İmirzalioğlu N.: Tıp 2 Diabetes Mellitus Hastalarinda Diyabetik Nefropati Ve Anjiotensin 1 Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi, Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri, Cilt : 7 Sayi : 4 Sayfa : 174; 180, 2000.

33- Bahçe M., Güran Ş., Tunca Y., İmirzalioğlu N.: Aneuploid Fetusses In Two Balanced Traslocation Carrier Families., GATA Dergisi, Cilt 41 Sayi 2 239-241, 1999.

34- İmirzalioğlu N., Özen S., Bahçe M., Tunca Y., Lenk M K., Güran Ş.: A Rare Case With 48, XYY, +21 Findings., GATA Dergisi, Cilt : 41 Sayfa :96-98, 1999.

35- Tunca Y., İmirzalioğlu N., Güran Ş., Demiriz M., Üsütünsöz B., Başer İ., Oğur G.: The Importance Of Multidiciplinary Prenatal And Postnatal Evaluation In A Case With Vacterl Association In Genetic Counseling For Following Pregnancy, Gülhane Tıp Dergisi, Cilt : 40 Sayı : 4 Sayfa : 483-486, 1998.

36- Tunca Y., Oğur G., Başer İ., Üstünöz B., Gül D., Celasun B., Demiriz M., Özen S., Cankuş G. ,Bahçe M., Güran Ş., İmirzalioğlu N.: Fetal Ultrasound Abnormalities In 108 Pregnancies Correlation With Fetal Karyotype Autopsy Findings, Radiologic Findings And Postnatal Outcome., GATA Dergisi, Cilt : 40 Sayfa :309-311, 1998.

37- Temuçin K., İmirzalioğlu N.: Frajil X Sendromu, Arşiv Dergisi, Cilt : 6 Sayfa : 186-195, 1997.

38- Baltaci V., Haberal A., Baltaci A., Bahçe M., İmirzalioğlu N.: Prenatal Tanida Koryon Villus Biyopsi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi.,Yeni Tip Dergisi, Cilt : 14 Sayi : 2 Sayfa, 1997.

39- Bahçe M., İmirzalioğlu N., Yilmaz E., Özen R. S., Baltaci V., Oğur G.: Tekrarlayan Spontan Düşüklerde Fetal, Maternal Ve Paternal Sitogenetik İncelemeler. 281 Materyalin Evalüasyonu., GATA Bülteni, Cilt : 39 Sayfa : 163-171, 1997.

40- Baltaci V., Şayli B. S., Baltaci A., Haberal A., İmirzalioğlu N.: Missed Abortus Ve Blighted Ovum Ön Tanili Gebeliklerde Terminasyon Öncesi Koryon Villus Örneklemesi İle Sitogenetik İncelemeler., Perinatoloji Dergisi, Cilt : 4 Sayi :4 Sayfa : 200-204, 1996.

41- İmirzalioğlu N.: Retinoblastoma Genetiği., Optimal Tıp Dergisi, Cilt : 91 Sayfa : 29-34, 1996 .

42- İmirzalioğlu N., Şayli B S., Kütükçü Y: Cataract, Ataxia, Deafness And Retardation (CADR) 20-Syndrome., The New Journal Of Medicine, Cilt : 13 Sayi : 1 Sayfa : 30-32, 1996.

43- İmirzalioğlu N., Güran Ş.: Prenatal Tanı, T.S.T.V.Yeni Tıp Dergisi, Cilt : 12 Sayi : 5 Sayfa :348-352, 1995.

44- İmirzalioğlu N., Güran Ş., Beyhan C., Bahçe M., Yalçin A.: Miyelodisplastik Sendromlu 8 Hastada Kromozom Anomalileri Ve Bunlarin Prognostik Önemleri., Acta Oncologica Turcica, Cilt : 28 Sayi : 3-4 Sayfa :127-129, 1995.

45- Oğur G., İmirzalioğlu N., Başer İ., Gökçay E., Celasun B., Tekin A., Bahçe M., Şayli B S.: Prenatal Diagnosis Of Niemann-Pick Diseases Type C.,Gazi Medical Journal, Cilt : 6 Sayfa : 35 -38, 1995.

46- İmirzalioğlu N.: Teratology, Journal Of Faculty Of Pharmacy Of Gazi University Cilt : 12 Sayi : 1 Sayfa :1-7, 1995.

47- Güran Ş., İmirzalioğlu N.: Kanser Biyolojisi Ve Moleküler Biyolojisi, Acta Oncologica Turcica, Cilt : 27 Sayi : 3-4 Sayfa : 110-113, 1994.

48- İmirzalioğlu N., Güran Ş., Bahçe M.: Akut Lenfositer Lösemili Bir Olguda “Near-Triploidy, Near Tetraploidy” Düzensizliği Ve Prognoz., Acta Oncologica Turcica., Cilt : 27 Sayi : 1-2 Sayfa : 73-75, 1994.

49- Güran Ş., Oğur G., Özet A., İmirzalioğlu N., Bahce M., Yalçin A., Berk Ö.: Cytogenetic Studies İn Chronic Myeloid Leukemia Patients. Gazi Medical Journal., Cilt : 5 Sayfa : 47-50, 1994.

50- Dayanç M., Gökalp A., İmirzalioğlu N., Göktaş S., Karademir S.: Azospermik Hastalarin Perkütan Tru-Cut Testiküler İğne Biyopsisi İle Hormonal Ve Sitogenetik Bulgulara Göre Değerlendirilmesi., Üroloji Bülteni, Cilt : 5 Sayfa : 95-98, 1994.

51- Sezer M T., Gürman G., Koç H., İmirzalioğlu N ,Uğur N., Şardaş O.S.: The Clinical Importance Of Chromosomal Analysis İn Acute Leukemias., Turkish Journal Of Medical Research, Cilt : 11 Sayi : 4 Sayfa :166-172, 1993.

52- Bekir N A., Güngör K., Güran Ş., İmirzalioğlu N., Bahçe M.: Değişik Aile Bireylerinde Gözlenen Bilateral Anoftalmi Olgularinin Genetik Ve Sitogenetik Analizleri, Türk Oftalmoloji Gazetesi, Cilt : 23 Sayfa :117-121, 1993.

53- Tanindi Ş., İmirzalioğlu N., Erden C., Söhmen G., Tekin A., Bahçe M.: Zeka Geriliği Olan Er Adaylarinda Kromozom Analiz Sonuçlari., GATA Bülteni, Cilt : 35 Sayfa : 347-352, 1993 .

54- Mas R., Arpaci F., Beyan C., Kaptan K., Dinç A., Ünal T., Ateşkan Ü., İmirzalioğlu N., Kocabalkan F.: Orantili Boy Kisaliği,Normal Zeka Ve Yüz Görünümü,Aort Stenozu,Multiple İskelet Deformasyonlari İle Birlikte Şiddetli Osteoporoz .Yeni Bir Sendrom Mu?, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, Cilt : 2 Sayfa :152-157, 1993.

55- Beyan C., Sevinir S., İmirzalioğlu N., Uzun M.: Hipogonadizmin Nadir Bir Nedeni : Bardet – Biedl Sendromu Ulusal Endokrinoloji Dergisi, Cilt : 2 Sayi : 3 Sayfa : 221-230, 1992.

56- Savaş İ., İmirzalioğlu N., Şayli B S., Numanoğlu N., Özdemir Ö., Alper D., Gürses H.: Malign Plevral Sivilarda Sitogenetik Çalişmalarin Değeri Tüberküloz Ve Toraks, Cilt : 40 Sayi : 3 Sayfa : 185-197, 1992.

57- Yalçın A., Beyan C., Dağistan N., İmirzalioğlu N., Ural A.U.: Tedavi Sonucu Gelişen Prelösemi., Türk 4-Hematoloji-Onkoloji Dergisi, Cilt : 1 Sayi : 1 Sayfa : 58-62, 1991.

58- Yalçin A., Dağistan N., İmirzalioğlu N., Beyhan C., Ural A.U.,Şayli B. S.,Sayar H., Ünal T.: Bir Thalessemia Minör Olgusunda Endoredüplikasyon Anomalisi, GATA Bülteni, Cilt : 33, Sayfa : 1395-1399, 1991 .

59- Tanindi Ş., Şayli B S., İmirzalioğlu N., Tekin A.: “High Resolution “ Tekniği İle Malign Hastaliklarda Minör Kromozom Düzensizliklerinin Belirlenmesi, GATA Bülteni, Cilt : 33 Sayfa :631-635, 1991.

60- Şayli B S., Yildiz A., Gül. D, İmirzalioğlu N.: Gülhane Genetik Bilim Dalinda Geliştirdiğimiz Koryon Biyopsi Materyalinden Kromozom Hazirlama Yöntemi., GATA Bülteni, Cilt :31, Sayfa :353-356, 1989 .