100 – Soysal Y.,Vermeesch J.,Hekimler K.,Alpay F.,İmirzalıoğlu N:16p11  Kromozom Bölgesinde Mikrodelesyon Saptanan Multibl Konjenital Anomalili Olgu Sunumu : V.Ege Genetik Sempozyumu 19 Şubat 2010 İzmir
99 – Şamlı H., Özgöz A., İçduygu F., İmirzalıoğlu N., Sıvacı Y., A case with ring Chromosome 18 European Human Genetıcs Conferance Mayıs 23-26 2009, Austria Center Vienna
98 – Soysal  Y., Balcı S., Hekimler K., Liehr T., Ewers E., Schoumans J., Bui T., İmirzalıoğlu N. Charecterization of a double ring chromosome 4 mosaicism associated wth bilateral hip dislocation, cortical dysgenesis,and epilepsy. European Human Genetıcs Conferance   Mayıs 23-26 2009, Austria Center Vienna
97 – Çetişli A., Kulaç M., İçduygu F., Özgöz A., Hekimler K., İmirzalıoğlu  N., Behçet hastalarında MEFV geni mutasyon frekansının değerlendirilmesi XI Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Ekim 28-31 2009, Bodrum Türkiye
96 – Soysal Y., Tate G., Acun T., Polat C., Polat N., Aktepe F., Sıvacı y., Yakıcıer M.C., İmirzalıoğlu N., Nazal Polip dokusunda COX-2,ALOX12 ve İNOS genlerinin ifadelenme düzeylerinin belirlenmesi. XI Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi Ekim 28-31 2009. Bodrum Türkiye
95 – Soysal Y., Vermeesch., Hekimler K., Alpay F., İmirzalıoğlu N. 16p11 Kromozom Bölgesinde Mikrodelesyon saptanan multiple konjenital anomalili olgu sunumu.V. Ege Genetik Sempozyumu Şubat 19-2010, İzmir Türkiye
94 – Bahçe. M., Tunca Y., Gül D., İmirzalıoğlu N., Samedli S., Kozan S., Torun D., Güran Ş.  Gata Tıbbi Genetik BD. başvurulan Ambigious Genitalya (Kuşkulu Genitalya) olgularında başvuru  nedenleri ve klinik yaklaşım. Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu Abant Ekim ,2009 Türkiye
93 – Soysal Y., Akin R., Gül D., Güran Ş., Ünal B., İmirzalioğlu N.: Musküler Distrofi Tanisi Almiş Olgularda Distrofin Gen Mutasyon Analiz Sonuçlari ve Klinik Bulgulari ile Korelasyonu, V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Ekim 9-12, 2002, Konya, Türkiye.
92 – Er E., Soysal Y., İmirzalioğlu N.: Değişime Uğramiş (Modifiye) Kültüre Fibroblastlar İle Xenojenik Deri Grefti Yaşam Süresinin Artırılması, 7. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Eylül 18-21, 2001, Eskişehir, Türkiye.
91 – Soysal Y., Tunca Y., Bahçe M., İmirzalioğlu N , Kataş B., Kösem M., Güran Ş., Gül D.: Spontan Gebelik Kayiplarinda Sitogenetik Sonuçlarimiz. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye
90 –  İmirzalioğlu N, Kibar Y., Soysal Y., Ergun MA., Dayanç M.: İnmemiş Testisli Olgularda Y Kromozom Mikrodelesyon Analiz Sonuçlari. Ulusal Prenatal Tanı ve Tibbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye
89 – Dursun A., İmirzalioğlu N , İnce D., Soysal Y., Akduman B., Yeşilli C., Yakicier C.: 120 Oligospermik ve Azospermik Hastada Yq Mikrodelesyon Analiz Sonuçlari. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye
88 – Kataş B., Soysal Y., Tüzün A., Şimşek İ., Güran Ş., İmirzalioğlu N .: FMF Ön Tanısı ile Başvuran 788 Hastanin Mutasyon Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye.
87 – Soysal Y., Tunca Y., Bahçe M., Kataş B., Kösem M., Güran Ş., İmirzalioğlu N .: Gülhane Askeri Tip Akademisi Tibbi Genetik BD’nin 1999-2003 Yılları Arasındaki Amniosentez Sonuçları. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye.
86 – Soysal Y., Dursun A., Ozen R. S., Güran Ş., İmirzalioğlu N , Tunca Y., Bahçe M., Akin R., Gül D.: Spinal Müsküler Atrofi Ön Tanısı Alan Olgularda Moleküler Analiz Sonuçları. Ulusal Prenatal Tani ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya,Türkiye
85 – Dursun A., İmirzalioğlu N , Tastan B., Soysal Y., Yakicier C.: MEFV Geni, Behçet Hastalığından Sorumlu Faktörlerden Bir Tanesimidir? Ulusal Prenatal Tani ve Tıbbi Genetik Kongresi, Poster Sunusu, Nisan 21-24, 2004, Antalya, Türkiye
84 – Ergun M A , İnce D, İmirzalioğlu N. : Resiprokal Translokasyonlu Bir Annenin Prenatal Tanısı VI..Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi , (21-24 Nisan ,Antalya),2004.
83 – Orkunoğlu F, Özata M , İmirzalioğlu N .: Türk Obez Hastalarda Adiponektin Geni (Apm1) Kodlama Bölgesinde Allelik Varyasyonların İncelenmesi, VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan ,Antalya), 2004.
82 – İmirzalioğlu N, Orkunoglu F, Akar A , Tastan B, Ergun M A.: The Frequency Of HLA-B 5 Subtypes in Turkhish Behçet’s Disease Patients, VI.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan ,Antalya), 2004.
81 – Üçok Ö, Özen J. İmirzalioğlu N.,  : Mutational Analysis Of Factor V Leiden In Gingival Bleeding, VI.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan ,Antalya), 2004.
80 – Orkunoğlu F. E., Akar A., Ozata M. , Sengül A., İmirzalioğlu N., Gür A. R..: Vitamin D Receptör Fok I Polymorphism In Patients With Alopecia Areata. VI.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan ,Antalya), 2004.
79 – Dursun A. ., İmirzalioğlu., N. İnce D.., Akduman B.., Yeşilli C.., Yakıcıer M.C..: 120 Oligospermik ve Azoospermik Hastada Yq Mikrodelesyon Analiz Sonuçları. VI.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (21-24 Nisan ,Antalya), 2004.
78 – İmirzalioğlu N.: Moleküler Genetik Laboratuarı Deneyimleri: GATA ve Özel Sektör. V.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim, Konya), 2002.
77 – Güran Ş., Gök F., Erdem H., Erdil A., Yakıcıer C., Ö Kılıçarslan.,Orkunoğlu E. F., İmirzalioğlu N .: Ailesel Akdeniz Ateşi – “ Familial Mediterranean Fever “ Tanısı İle Refere Edilen Olgularda MEFV Gen Mutasyonları V.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim, Konya), 2002.
76 – Şamlı H., Solak M., İmirzalioğlu N.: Nonobstruktif Azoospermik ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Kromozom Analizi., V.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, (9-12 Ekim,Konya), 2002 .
75 – Kaçar E., Aydın Hi., Taşcılar Me., İmirzalioğlu N.: Klasik Olmayan Konjenital Adrenal Hiperplazi (Üç Olgu Nedeniyle), VII Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, (9-11 Ekim, Trabzon), 2002.
74 – Şamlı M., Yılmaz E., Şamlı H., İmirzalioğlu N., Bahçe M.: Konjenital Vaz Deferens Agenezisi Olan İnfertil Erkeklerin Klinik ve CFTR Analizi, Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Ve İnfertilite Kongresi., (13-15 Haziran ,İstanbul.), 2002.
73 – Güran Ş., Yenen Mc., Dede M., Özet A., Şahin G., İmirzalioğlu N.: Ailesel Meme Kanseri Olgularında Brca I Ve Brca II Gen Mutasyonları İçin Risk Hesaplanması, VIII.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, (1-5 Mayıs ,Antalya ), 2002.
72 – Şamlı M., Dinçel Ç., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M., Fıstık T., Solak M.: Nonobstruktif Azoospermik Ve Şiddetli Oligozoospermik Erkeklerde Saptanan Kromozomal Anomaliler.Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Ve İnfertilite Kongresi, (13-15 Haziran, İstanbul), 2002.
71 – Bahçe M.,Kahraman S.,Şamlı H .,Sözen E., Özbiçer Tülay., Yakın K.,İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı Ve Klinik Uygulama Sonuçları., VI. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (2-5 Kasım , Denizli), 2000.
70 – Güran Ş., Bahçe M., Tunca Y., İmirzalioğlu N., Uğur A., Beyan C., Suvay S., Yalçın A.:Miyelodisplastik Sendrom Olgularında Sitogenetik Analizin Önemi., Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (2-5 Kasım, Denizli), 2000.
69 – Şamlı M., Yılmaz E.,Başer M., Şamlı H., İmirzalıoğlu N., Bahçe M.: Erkek İnfertilitesinde Genetik Değerlendirme: Y Kromozom Mikrodelesyon Analizi, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, (8-12 Ekim,İzmir), 2000.
68 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., Özbiçer T., Yakın K., İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı: Türkiye’de İlk Klinik Uygulama Sonuçları, Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, (19-23 Mayıs Antalya), 1999.
67 – Bahçe M., Kahraman S., Şamlı H., Sözen E., Özbiçer T., Yakın K., İmirzalıoğlu N.: Preimplantasyon Genetik Tanı: Türkiye’de İlk Klink Uygulama Sonuçları., Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi, (19-23 Mayıs Antalya), 1999.
66 – Şamlı M., İmirzalioğlu N., Başar M., Sarıyüce O., Şamlı H., Kahraman S., Taşkın Ö.: Non-Obstürüktif Azoospermi Ve Oligoastenoteratospermili Hastalarda Saptanan Genetik Anomaliler, 15.Ulusal Uroloji Kongresi, (25-29 Ekim,Antalya), 1998.
65 – Üçkaya G., Mas R., Çömert B., Dinç A., İmirzalıoğlu N., Yazıcı M.,Erikçi S.: Olgu Sunumu: Alagille Sendromu., XIV Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, (12-16 Eylül, İstanbul), 1998.
64 – Doğan A., Tunca Y., Özdemir A., Ekni A., Şengül A., İmirzalıoğlu N.: Phenytoin’e Bağlı Dişeti Büyümelerinde Folik Asit Uygulamasının IL-1b Seviyesi Üzerine İn Vitro Etkisi Türk Periodontoloji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, (20-22 Mayıs 1998,Patalya Termal Resort, 1998
63 – Güran Ş., İmirzalıoğlu N., Yalçın A., Oğur G.: Kronik Myelositer Lösemi Olgularının Progresyonunda P 53, P16 , P15 Mutasyonlarının Önemi, 5.Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi (21-24 Eylul), 1998.
62 – Tunca Y., Oğur G., Başer İ., Üstünsöz B., Gül D., Celasun B., Demiriz M., Özen S., Cankuş G., Bahçe M., Güran Ş., İmirzalıoğlu N.: Fetal Ultrasound Abnormalities in 108 Pregnancies: Correlation With Fetal Karyotype, Autopsy Findings, Radiological Findings And Postnatal Outcome., Ultrasound Congress in Obsterics And Gynecology, (11-15 April, İstanbul), 1998.
61 – Güran Ş., Okan Ö., İmirzalıoğlu N.,Oğur G.: Karışık Hücreli Tip Bir Hodgkin Lenfoma Olgusunda Gözlenen “Double Minute” Kromozomlar Ve t(2;4)(p16;q28) Anomalisi 4. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, (24-28 Haziran, İzmir,Türkiye), 1996.
60 – Güran Ş., Özcan O., İmirzalıoğlu N., Oğur G.: Çocukluk Çağı Küçük Çentikli Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma Olgusunda Sitogenetik Bulgular Ve Klinik İle Korelasyonu. XXXIX Milli Pediatri Kongresi, (4-8 Haziran, Ankara), 1995.
59 – Tanındı Ş., İmirzalıoğlu N ., Erden C., Sökmen G.: Mental Retardasyonlu Hastalarda Kromozom Analiz Sonuçları., 28.Ulusal Psikiyatri Kongresi. Hacettepe Tıp Merkezi (27-30 Eylül, Ankara, Türkiye), 1992.
58 – Tanındı Ş., Şaylı B.S., İmirzalıoğlu N.,Tekin A., Güran Ş.: Miyelodisplastik Sendromlu 6 Hastada Kromozom Anomalileri Ve Bunların Prognostik Önemleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, (10-13 Eylül, Sivas,Türkiye), 1990.
57 – Şaylı B.S., İmirzalıoğlu N., Gül D.,Tekin A.: Miyelodisplastik Sendromlu Bir Hastada İleri Çözümleme Tekniği İle Minör Düzensizliklerin Belirlenmesi., Tıbbi Genetik Sempozyumu, (18-20 Haziran, Samsun,Türkiye), 1990 .
56 – Şaylı B S.,Gül D., İmirzalıoğlu N.: Fetal Kayıplı Bir Ailede t(12p;13q). 1.Ulusal Prenatal Teşhis ve Anadolu’nun Genetik Yapısı Sempozyumu, (5-7 Eylül, Eskişehir,Türkiye),1989.
55 – Orkunoglu, F. E., Mergen, H., Ozata, M., Imirzalioglu, N.: IRS 1 Gene Polymorphism in Turkish Type 2 Diabetes Mellitus Patients ., 2004.
54 – Imirzalioğlu, N.: Prenatal Tani Ve Genetik Danişma (Kromozomal Hastaliklar), 40.Türk Pediatri Kongresi, (21-25 Haziran, İstanbul), 2004.
53 – Imirzalioğlu, N.: Preconceptional Diagnosis, IXth National Congress Of Perinatal Medicine., (26-30 October Ankara), 2003.
52 – Imirzalioğlu, N.: Congenital Abnormalities & Hereditary Disorders, Fetal Medicine; Prenatal Diagnosis., (17-19 April,Antalya), 2003.
51 – Tüzün A., Dursun A., Ateş Y., Kataş B., Güran Ş., Uygun A.,Imirzalioğlu N., Dağalp K.: 68 Mutasyon Sahibi FMF Hastasinin Moleküler Genetik Değerlendirilmesi, 20th National Gastroenterology Week, (30-5 October ,Kuşadasi), 2003.
50 – Yalçinkaya E., Nas B., Imirzalioğlu N., Dursun A., Güran Ş.: MEFV Gene Analysis Result In Cases Prediagnosed As “Familial Mediterranean Fever. 18th IMSSC, (8-11 May İstanbul ,Türkiye),2003.
49 – Şamli H., Solak M., Imirzalioğlu N.: Genetic Anomalies Detected In Patients With Non-Obstructive Azoospermia and Oligoasthenoteratozoospermia, European Journal Of Human Genetics Conference, (May 3-6, Birmingham,England), 2003.
48 – Karaçay S., Saygun İ., Köymen G., Tunca Y., Imirzalioğlu N.: Clinical And İntraoral Findings Of A Patient With Tricho-Rhino-Phalangeal Syndrome Type I, 8th Congress Of The Balkan Stomatological Society, (1-4 May Tirana Albania), 2003.
47 – Güran Ş., Beyan C., Nevruz O., Tunca Y., Imirzalioğlu N.: Ailesel Tümör Öyküsü Bulunan “ Philadelphia “ Negatif Akselere Faz Kronik Myelositer Lösemi Olgusu. XV.Ulusal Kanser Kongresi., (23-27 Nisan Kemer, Antalya), 2003.
46 – Imirzalioğlu, N.: Y- Chromosome Abnormalities, The Annual Meeting Of The Society Of Maternal Fetal Medicine & Perinatology , (17-20 April,Turkey), 2002.
45 – Imirzalioğlu N.: Genetic Diagnosis İn Massive Causalties. The 1st World Congress Of Emergecy & Military Contingency Medicine, (3-8 June ,Antalya), 2002.
44 – Güran Ş., Yenen M., Dede M., Özet A., Şahin G., Imirzalioğlu N.: Risk Assesment Of Brca I And 46-Brca II Genes In Hereditary Breast Cancer And Mutation Analyses Results., 7th Congress Of Balkan Military Medical Committee. (6-10 October Athens,Greece), 2002.
43 – Şamli H., Solak M., Imirzalioğlu N., Beyatli Y., Şimsek S., Kahraman S.: Fetal Chromosomal Analysis Of Pregnancies Following Intracytoplasmic Sperm İnjection With Amniotic Tissue Culture, European Journal Of Human Genetics Conference In Conjunction With The European Meeting On Psychosocial Aspects Of Genetics, (May 25 – 29, Strasbourg, France), 2002.
42 – Çakir B., Güler S., Özen R. S., Durmuş Ö., Orkunoğlu F.E., Beyhan Z., Imirzalioğlu N.: Angiotensin I Converting Enzyme Gene Polymorphism In Type 2 Diabetes Mellitus Patients With Myocardial Infarction .The 24 th Congress Of Endocrinolgy And Metabolic Diseases Of Turkey Joint Meeting With The American Assosiation Of Clinical Endocrinologists., 2001.
41 – Güler S., Çakir B., Özen Rs., Durmuş Ö., Orkunoğlu Fe., Beyhan Z., Imirzalioğlu N.: Angiotensin I Converting Enzyme Gene Polymorphism In Type 2 Diabetes Mellitus Patients With Nephropathy.The 24th Congress Of Endocrinolgy And Metabolic Diseases Of Turkey Joint Meeting With The American Association Of Clinical Endocrinologists, 2001.
40 – Tunca Y., Ergün A., Soysal Y., Sefali M., Imirzalioğlu N.: The Role Of Prenatally Diagnosed Choroid Plexus Cysts İn Double Trisomy (Klinefelter-Edwards Syndrome) (International Journal Of Human And Medical Genetics) Third European Cytogenetics Conference, (July 7-10, Paris ), 2001.
39 – Şamli M ., Yilmaz E., Şamli H., Imirzalioğlu N.,Bahçe M., Kahraman S.: Evaluation Of Clinical And CFTR Status Of Vas Deferens Agenesis In Infertile Men, European Journal Of Human Genetics, 10th İnternational Congress Of Human Genetics, (May 15 – 19, Vienna ,Austria), 2001.
38 – Kahraman S., Bahçe M.,Şamli H., Imirzalioğlu N., Yakin K., Dönmez E.: Healthy Births And Ongoing Pregnancies Obtained By Preimplantation Genetic Diagnosis İn Patients With Advanced Maternal Age And Recurrent İmplantation Failure. ASRM 2000 56th Annual Meeting Of The American Society For Reproductive Medicine, (October 21-26, San Diego, USA), 2000.
37 – Bahçe M., Kahraman S., Şamli H., Sözen E., Imirzalioğlu N.: First Clinical PGD Results From Turkey., 10th Annual Meeting Of The International Working Group On Preimplantation Genetics, (June 23, Bologna, İtaly), 2000.
36 – Güran Ş., Bahçe M., Beyan C., Imirzalioğlu N., Yalçin A.: The Role Of P53,P16, And P15 Mutations In Chronic Myeloid Leukemia During The Blastic Transformation, (20-22 May Trieste, Italy), 1999.
35 – Güran Ş., Tunca Y., Imirzalioğlu N.: The Importance Of Hereditary P53 Codon 292 Mutation And Somatic P16 INK4a Codon 94 Mutation In A Li-Fraumeni Syndrome Family During Tumorogenesis, The 4 th Congress Of B.M.M.C., (June 6-10, Bucharest,Romania ), 1999.
34 – Şengül A., Orkunoğlu E.F., Özen R.S.,Mert G., İnal A., Imirzalioğlu N.: Immune Response To Hepatitis-B Vaccine And Association With The HLA, The 4 th Congress Of B.M.M.C., (June 6-10, Bucharest,Romania ), 1999.
33 – Bahçe M., Kahraman S., Şamli H., Sözen E., Imirzalioğlu N.: First Clinical Pgd Results In Turkey., 9th Annual Meeting Of The International Working Group On Preimplantation Genetics, (May 10, Sydney, Australia), 1999.
32 – Güran Ş., Kisa Ü., Tunca Y., Imirzalioğlu N.: The İmportance Of Hereditary P53 Codon 292 Mutation And Somatic P16 INK4a Codon 94 Mutation In Li-Fraumeni Syndrome Family During 32-Tumorogenesis, The First İnternational Biosciences Days, (April 20-24, Antalya, Turkey), 1999.
31 – Güran Ş., Bahçe M., Beyan C., Imirzalioğlu N.,Yalçin A.: During The Progression Of Chronic Myeloid Leukemia P53, P15INK4b, P16 INK4b And P57 KIP2 Mutations. The First İnternational Biosciences Days, (April 20-24, Antalya, Turkey), 1999.
30 – Bahçe M., Imirzalioğlu N., Cankuş G., Tunca Y., Dutak T., Özen R.S., Gül D., Oğur G.: Cytogenetic Analysis Of 40 Spontaneous Abortions Through Chorionic Villi. 1st European Cytogenetics Conference, (June 22-25, Athens, Greece), 1997.
29 – Oğur G., Özcan O., Gül D., Bahçe M., Güran Ş., Erdem G., Tunca Y., Durak T., Özen R.S., Imirzalioğlu N.: Association Of Congenital Leukemia, Down Syndrome And Bilateral Syndactyly in A Newborn Male., 1st European Cytogenetics Conference, (June 22-25, Athens, Greece), 1997.
28 – Tunca Y., Oğur G., Başer İ., Üstünsöz B., Somuncu İ., Gül D., Celasun B., Özen R.S., Cankuş G., Bahçe M., Güran Ş., İmirzalioğlu N.: Fetal Ultrasound Abnormalities İn 34 Pregnancies: Correlation With Fetal Karyotype, Autopsy Finding, Radiological Findings And Postnatal Outcome, European Journal Of Human Genetics, 4(Suppl 1) 155, 1996.
27 – Oğur G., Gül D., Özen R.S., Imirzalioğlu N., Cankuş G., Tunca Y., Bahçe M., Güran Ş., Başer İ.: Application Of The “Apt Test” in Prenatal Diagnosis To Evaluate The Fetal Origin Of Blood Obtained By Cordocenthesis: Results Of 30 Pregnancies. European Journal Of Human Genetics, 4(Suppl 1), 155, 1996.
26 – Bahçe M., Oğur G., Imirzalioğlu N., Gümüş H., Kervancioğlu C., Özen R.S. Baltaci V., Vamos E.: Repeated Fetal Loss in Two Related First Cousin Marriages With Couples All Carrying The Same Translocation. European Journal Of Human Genetics Eu/4 (Suppl 1) 35-36, 1996.
25 – Bahçe M., Oğur G., Imirzalioğlu N., Gümüş H., Kervancioğlu C., Özen R.S.,Baltaci V., Vamos E.: Repeated Fetal Loss İn Two Relayed First Cousin Marriages With Couples All Carrying The Same Robertsonian Translocation t(13q;14q). ESHG 28 th Annual Meeting, (April , London England ), 1996.
24 – Ökten G., Sözübir S., Imirzalioğlu N., Baysal K., Sözübir K., Bernay F. Tissue Culture For Cytogenetic Determination İn A True Hermaphrodites Case 2nd Balkan Meeting On Human Genetics , (September İstanbul Türkiye ) , 1996
23 – Oğur G., Bahçe M., Başer İ., Pabuşçu R., Güran Ş., Tunca Y., Imirzalioğlu N., Gül D., Özen R.S., Cankuş G., Bal F.: Cytogenetic Prenatal Diagnosis In 700 Pregnancies. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics., (3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.
22 – Oğur G., Özen R.S., Gül D., Tunca Y., Bahçe M., Imirzalioğlu N., Güran Ş., Danişman N., Özcan O.: Another Case Of Wagr Syndrome With Severe Obesity And Constitutional Deletion Of Ch (11)(p12;p14)., 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.
21 – Özen R.S., Tunca Y., Gül D., Bahçe M., Imirzalioğlu N., Güran Ş., Oğur G.: Unusual Findings In A New Case Of Aarskog Syndrome; Craniostosis Of Metopic Sutures, Azospermi And Multiple Generalized Nevi., 2nd Balkan Meeting On Human Genetics.(3-6 September, İstanbul, Turkey), 1996.
20 – Imirzalioğlu N., Özen R.S., Bahçe M., Lenk K., Tunca Y., Baltaci V., Oğur G. Down-XXY Syndrome: A Case Report, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (September, İstanbul, Türkiye), 1996.
19 – Tunca Y., Gül D., Imirzalioğlu N., Demiriz M., Üstünsöz B., Torun A., Oğur G.: Vacterl Association, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics., (September, İstanbul, Türkiye ),1996
18 – Gül D., Imirzalioğlu N., Tunca Y., Topal H., Arslan Z., Sağ C., Durak T., Oğur E., Oğur G.:Congenital Heart Defect İn Robinow Or “Fetal Face Syndrome”, 2nd Balkan Meeting On Human Genetics. (September, İstanbul,Türkiye), 1996.
17 – Bahçe M., Imirzalioğlu N., Özen R.S., Güran Ş., Oğur G.: An Unusual Consequence Of A Balanced Maternal Translocation: Trisomy 21., International Down Syndrome Meeting, (20-22 October, Antalya, Türkiye ), 1995.
16 – Can C., Imirzalioğlu N., Bahçe M., Dönmez T., Özyürek Y.: Androgen Receptor Deficiency In Infertile Men., 2nd International Congress On Andrology In Turkey (17-20 May, İstanbul, Turkey), 1995.
15 – Imirzalioğlu N., Şayli B.S., Kütükçü Y.:Cataract, Ataxia, Deafness And Mental Retardation Syndrome., 27 th Annual Meeting Of The Europen Society Of Human Genetics And 7 Th Annual Meeting Of The Society Of Human Genetics, (23-27 May, Berlin,Germany ), 1995
14 – Oğur G., Bahçe M., Imirzalioğlu N., Başer İ., Pabuşçu R., Koç A., Saraçoglu F., Danişman N., Dölen I., Gül D., Yildiz A.: Results Of 121 Prenatal Cytogenetic Diagnosis From Gata Medical Faculty 7th İnternational Conference On Early Prenatal Diagnosis, International Proceeding Division ,319-322, Ankara, Turkey, 1994.
13 – Imirzalioğlu N., Gül D., Kandemir Ö., Sefali M., Bahçe M., Oğur G.: Prenatal Diagnosis Of Meckel-Gruber Syndrome In A Turkish Family With An Affected Previous Child. 7th International Conference On Early Prenatal Diagnosis, Jerusalem, (22-27 May, Israel.), 1994.
12 – Güran Ş., Oğur G., Imirzalioğlu N., Bahçe M., Özcan O., Köseoğlu V., Özet A., Pişkin K., Berk Ö., Tanindi Ş.: Cytogenetic Studies İn Four Lymphoma Patients And Their Correlation With Clinical And Pathological Status. European Society Of Human Genetics 26 Th Annual Meeting, (1-5 June, Paris, France), 1994.
11 – Oğur, G., Oğur, E., Celasun B., Baser, İ., Imirzalioğlu, N., Alemdaroglu A.: A Prenatal Diagnosis of Autosomal Recessive Osteopetrosis Infantil Type by X-Ray evaluation., 7 th International Conferance on Early Prenatal Diagnosis, 22-27 May, İsrael, 1994.
10 – Oğur, G., Imirzalioğlu, N., Baser, İ., Gökçay, E., Celasun, B., Tekin, A., Bahçe, M., Şayli, B. S.: Prenatal diagnosis of Niemann-Pick Diseases Type C. , XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey.
9 – Oğur, G., Gül, D., Lenk, M. K., İmirzalioğlu, N., Öztürk, V., Oğur, E.: Variable Clinical Expression and Lack of Holt-Oram Syndrome in Three Generations of a Family, XXI. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey.
8 – Güran, Ş., Oğur, G., Beyan, C., Özet, A., Imirzalioglu, N., Gül, D., Bahçe, M., Yalçin, A., Berk, Ö.: Cytogenetic Studies in Chronic Myeloid Leukemia Patients, XXİ. Congress of Union of Middle Eastern and Mediterranian Pediatric Societies, 24-27 October, İzmir, Turkey, 1993.
7 – Gül, D., Oğur, G., Şayli, B. S., Kurt, M., Gökçay, E., Imirzalioglu, N.: Double Trisomy in a newborn female resulting from a maternal t(1;21)(q32;q22), European Society of Human Genetics 25 th Annual Meeting, 6-9 May, Barcelona, Spain.
6 – Imirzalioglu, N., Seckin, L., Bahce, M., Seckin, S., Baysal, B., Ogur, G.: An unconfirmed prenatal diagnosis of Harlequin İchthyosis by amniotic Fluid examination in a Turkish family with an affected previous child. “The Fetus As a Patient with İnternational Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.
5 – Ogur, G., Gül, D., Bahce, M., Imirzalioglu, N.: Unusual Chromosomal Consequences of balanced prenatal Translocations. “The Fetus As a Patient with İnternational Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.
4 – Ogur, G., Imirzalioglu, N., Bahce, M., Gül, D., Baser, I., Dölen, I., Pabuscu, R., Seckin, L., Yildiz, A., Koç, A., Saracoglu, F., Kucuk, T.: Genetik amaçli prenatal tani programlarinin Optimizasyonunda temel prensipler. “The Fetus As a Patient with İnternational Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993
3 – Bahçe, M., Imirzalioglu  N.,Gül, D., Baser, İ., Kucuk, T., Ogur, G.: Prenatal fetal kayiplarda genetik danişmanin önemi.” The Fetus As a Patient with International Postgraduate Course With Scientific Participation” (3-5 May Ankara), 1993.
2 – Imirzalioglu, N., Tanindi, Ş., Ozcan, O., Gölgeli, S., Güran, Ş.: “Near tetraploidy-Near Triploidy” abnormality in case with All. ESPHI, XIII th Meeting, (24-28 April Ankara), 1992.
1 – Dayanç, M., Imirzalioglu, N., Ozkok, Y., Goktaş, S., Gokalp, A., Peker, A. F.: Azospermik olgularin sitogenetik hormonal ve Tru-Cut İğne Biyopsisi sonuçlarina göre değerlendirilmesi, 11. Uluslararasi Üroloji Kongresi, (14-18 Ekim 1991).